Zarząd Główny PSPO

 

Adres Zarządu
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

tel.: 602 610 029

Prezydium Zarządu Głównego

Prezes PSPO

Barbara Jobda
Adres do korespondencji,
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
02-781 Warszawa,
ul. W. K. Roentgena 5

Wiceprezes PSPO
Małgorzata Pasek
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków


Sekretarz 
Maciej Krajewski
Adres do korespondencji, 
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

Skarbnik
Katarzyna Nowak-Rzepko
Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5


Członkowie Zarządu
 Alicja Dyla
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
 
Marzena Pyk
Członek ZG Polskiego Stowarzyszenia
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-743 Kielce
 
 

Prezesi Oddziałów Terenowych PSPO

Pani Agnieszka Wołkowicz
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Białymstoku
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok

 

Pani Ewa Madajewska
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Bydgoszczy
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

 

Pani dr Janina Książek
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Gdańsku
ul. Studzienki 38
80-227 Gdańsk


Pani Joanna Kiwic-Szmuc
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Gliwicach
Centrum Onkologii-Instytut
Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

 

Pani Justyna Skiba-Bubin
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Opolu
Opolskie Centrum Onkologii
ul. Katowicka 66A
45-060 Opole

 

Pani Ewa Szukała
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

 

Pani Mariola Hus
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Onkologii
ul. Chopina 2
35-055 Rzeszów,

 

Pani Marzena Kaczmarek
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Szczecinie
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin

 

Pani Marzanna Milczarek
Prezes Oddziału Terenowego PSPO w Warszawie
Instytut Hematologii i Tramsfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-781 Warszawa

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

NIP 526-21-31-355
KRS 0000134265
Regon 011996070
Numer konta bankowego:
PKO SA IX Oddział Warszawa 50 1240 1125 1111 0010 0064 0313

© 2017 Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. All Rights Reserved.
Our website is protected by DMC Firewall!