Historia PSPO

Drukuj
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
Jest organizacją zrzeszającą pielęgniarki opiekujące się pacjentami z chorobą nowotworową, pracujące w ośrodkach i oddziałach onkologicznych na terenie całego kraju.
W kwietniu 1996r Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.
Zebranie Zarządu Głównego PSPO odbywają się w siedzibie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która użyczyła Stowarzyszeniu adresu.
Cele działania PSPO określa Statut Stowarzyszenia, najważniejsze z nich to:
Wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna.
W wyniku kilkuletnich działa
ń Stowarzyszenia pielęgniarki onkologiczne mogą obecnie uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, opieki paliatywnej a także podwyższać swoje kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.
Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego.
Realizujemy ten cel przez organizowanie corocznych konferencji naukowo-szkoleniowych dla pielęgniarek onkologicznych. Prace prezentowane na konferencjach dotyczą wszystkich zagadnie
ń związanych z opieką nad pacjentem, leczeniem i rehabilitacją. Przygotowują je i prezentują członkowie zespołu terapeutycznego lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i rehabilitanci.
Organizujemy także seminaria tematyczne np. Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych, pielęgnowanie pacjenta poddanego chemioterapii czy udział pielęgniarki w radioterapii onkologicznej. W konferencjach i seminariach jest zawsze pewna ilość miejsc dla pielęgniarek nie będących jeszcze naszymi członkami.
W ramach Stowarzyszenia istnieje Sekcja Pielęgniarek Stomijnych.
Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadcze
ń z innymi organizacjami pielęgniarskim w kraju i za granicą.
Stowarzyszenie jest członkiem EONS, współpracujemy także z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami np. z Polskim Komitetem Zwalczania Raka – w realizacji działa
ń w zakresie profilaktyki nowotworów. Przygotowujemy się także do rozpoczęcia działalności wydawniczej, planujemy wydawanie biuletynu na łamach, którego publikować będziemy prace pielęgniarek onkologicznych.
Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadcze
ń pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych.
PSPO uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu standardów opieki onkologicznej. Pomaga w rozwiązywaniu problemów pielęgniarek onkologicznych upowszechniając metody i narzędzia ułatwiające pracę i gwarantujące coraz wyższą jakość opieki.
Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki onkologicznej w Polsce.
PSPO działało na rzecz powołania nadzoru w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Obecnie rekomendowana przez Stowarzyszenie dr Anna Koper, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy, została mianowana na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego a mgr Marzena Pyk na Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w województwie Świętokrzyskim.
Obecnie Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych w 11 Oddziałach Terenowych skupia około 700 członków z terenu całego kraju.
Siedzibą Zarządu Głównego jest Biuro Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Al.. Ujazdowskie 22
Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki zainteresowane działaniem na rzecz pielęgniarstwa onkologicznego. Warunkiem członkostwa jest złożenie deklaracji do Zarządu Głównego lub Prezesa Oddziału Terenowego najbliższego miejsca pracy lub zamieszkania, lub przesłanie deklaracji do Zarządu Głównego. Składka wynosi 2 zł miesięcznie.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u Prezes PSPO Barbary Jobda nr tel./fax. 022 7138602. tel. kom. 602610029 lub e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres do korespondencji: 02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
Our website is protected by DMC Firewall!