W celu przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych wypełnij i wyślij na adres PSPO poniższą deklarację:

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych /pdf/

Opłata członkowska wynosi 24 zł rocznie płatne na konto PSPO w mbanku
nr. konta 14 1140 2004 0000 3502 7671 3803

Zgodnie ze Statutem PSPO

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pielęgniarka(arz) i położna zajmująca się opieką nad pacjentem z chorobą nowotworową, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która(y) złoży pisemną deklarację przynależności i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia mocą podjętej uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału Terenowego.
2. Deklaracja przynależności składana jest do Zarządu Głównego lub do Zarządu Oddziału Terenowego, jeśli w rejonie pracy lub zamieszkania kandydatki (a) działa Terenowy Oddział Stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

NIP 526-21-31-355
KRS 0000134265
Regon 011996070
Numer konta bankowego:
PKO SA IX Oddział Warszawa 50 1240 1125 1111 0010 0064 0313

© 2017 Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. All Rights Reserved.
Our website is protected by DMC Firewall!